Herkes Bana Aşık!

Erotomani; kişinin herkesi kendine aşık hissetmesine sebep olan bir psikolojik hastalıktır. Nadir görülen bir hastalık olmakla birlikte herhangi başka bir psikolojik rahatsızlığın alt tipi olarak görülmektedir.

Herkes Bana Aşık!

Erotomani hastalığına sahip olan kişiler; çevrelerindeki her karşı cinsin onlara aşık olduğuna inanır. Karşısındaki kişinin rutin davranışları bile bu hatalıktan mustarip kişilerce bir mesaj olarak algılanabilmektedir. Birinin yol vermesi, nezaketen kapıyı tutması bile bu hastalığa sahip kişiler tarafından kişinin ona aşık olduğu hissini yaratabilmektedir.

Erotomani Neden Olur?

Erotomani genellikle tek başına görülen bir hastalık değildir. Bu kişilerin bipolar bozukluk, şizofreni gibi erotomani hastalığını tetikleyen mutlaka başka bir psikolojik rahatsızlıkları bulunmaktadır. Psikanaliz biliminin kurucusu olan Sigmund Freud’a göre bu hastalığa sahip kişilerin şiddetli paranoya, sürekli inkar etme ve hatta eşcinsel duyguları bastırma gibi bir tetikleyicisi olduğunu öne sürmektedir. Bu hastalık ağır kayıplar yaşamış ve yalnızlaşmış , dış dünyadan soyutlanmış, sosyal çevre edinememiş, beğenilmemiş kişilerde de ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Erotomani hastalığı yavaş yavaş ortaya çıkan bir hastalık değildir. Kişide aniden ortaya çıkar ve tüm belirtileri göstermeye başlar.

Erotomani Nasıl Tedavi Edilir?

Erotomani; iyi bir psikolojik tedavi ile ortadan kaldırılsa bile öncelikle bu hastalığa neden olan unsur tespit edilmelidir. Erotomani hastaları çevresindeki kişilerin yanı sıra ünlü kişilerin, kendi hayal dünyalarında yarattıkları var olmayan kişilerin ve hatta ölü kişilerin bile kendilerine aşık olduğuna inandıkları ciddi bir rahatsızlıktır.