II. RAMSES

II. Ramses; Antik Mısır’ın 19. Hanedanlığına mensup 3. Firavun olarak bilinmektedir. Yarı Tanrı yarı Kral olduğu düşünülen II. Ramses; Yeni Krallık döneminin en ünlü ve en güçlü Firavun’u olması ile nam salmıştır.

II. RAMSES
  1. Ramses; alanında uzman kişiler tarafından yapılan araştırmalara göre MÖ. 31 Mayıs 1279 yılında 14 yaşında iken tahta çıkmıştır. O dönemde Mısır’ın beslenme düzeni ve yaşayış biçimleri sebebi ile insan ömrü 25 yıl kadar kısadır. Ancak II. Ramses yaklaşık 90 yaşına kadar yaşayarak halk tarafından Tanrı-Kral olarak adlandırılmıştır. Dünya tarihinde en uzun saltanatta kalan hükümdarlar arasında yer alan II. Ramses; Mısır’a hükmettiği süre boyunca birçok yenilik ve anıt yaptırmıştır. Bu yeniliklerden birisi Mısır’ın başkentini değiştirmesi olmuştur. Pi-Ramses adında yeni bir başkent inşa ettiren II. Ramses; burayı Suriye çıkartmalarında ana üs olarak kullanmıştır. II. Ramses’in biricik karısı olan Nefertari için yaptırdığı Ebu Simel tapınağı da bilinen en ünlü anıtlar arasında yer almaktadır. II. Ramses; anıtlara ve tapınaklara pek çok figür işletmiştir ve bu figürlerde genel olarak Suriye ile girdiği savaşlardaki başarı ve liderliği resmedilmiştir. II. Ramses ordunun en önünde ve Suriye askerlerini tek eli ile devirirken resmedilen bu görsellerin aksine II. Ramses Suriye çıkartmalarında başarılı olamamıştır. Bu savaşlar iki tarafın anlaşması sonucu sulh ile sonlanmıştır. Tarihin bilinen en eski anlaşması olan Kadeş Anlaşması; İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. II. Ramses; 90 yaşındayken kendi diktiği Akasya ağacının altında en yakın dostu ve katibi olan Ameni’nin kollarında hayata veda etmiştir. Ölümünden yüzyıllar sonra bile II. Ramses Kral olarak karşılanmayı başarmıştır. II. Ramses’in mumyasında bozulmalar meydana geldiğinden dolayı acil olarak Fransa’da bulunan uzmanlara götürülmesi gerekmiştir. Ancak Fransız yasalarına göre ölü ya da diri fark etmeksizin ülkeye giren herkesin pasaportu olmalıdır. Fransız hükümeti inisiyatif alarak II. Ramses için pasaport çıkarmıştır. Pasaportta yer alan Kral ünvanı sebebi ile II. Ramses’in mumyası havaalanında büyük bir törenle ülkeye giriş yapmıştır. Mısır; II. Ramses için günümüzde hala dualar etmekte ve törenler düzenlemektedir. Mısır’a altın çağlarını yaşatan Kral olarak bilinen II. Ramses; Mısır halkı tarafından saygı ve sevgi ile anılmaya devam etmektedir.