TARİHİN BİLİNEN EN HAVALI YARATIKLARI: EJDERHALAR

Ejderhalar; Çin, Türk ve Avrupa mitolojisinde büyük bir öneme sahip efsanevi yaratıklardır. Devasa boyutlarda olmalarının yanı sıra kertenkele veya yılan görünümlü olarak tasvir edilirler. Ejderha ismi “Dragon” kelimesinden türemiştir.

TARİHİN BİLİNEN EN HAVALI YARATIKLARI: EJDERHALAR

Ejderhalar özellikle Çin mitolojisinde oldukça büyük bir öneme sahiptir. Koruyuculuğun bir sembolü olan Ejderha motifleri Çin yapılarının hemen hepsine işlenmiştir. Ejderhalar Çin mitolojisinde bilgelik, anaçlık ve aklın simgesidir. İyi yaratıklar olarak kabul görürler ve evrenin koruyucu olarak büyük saygı görürler. Çin astrolojisinde 12 burçtan biridir. Çin astrolojisinde yıllar baz alınır. Ejderha burcundan olan kişilerin ruhani, ilgi çekici, rahat, şanslı, yaratıcı ve sanatsal ruhu oldukça gelişmiş olarak kabul edilir. Çin mitolojisinde iki yüzlü insanlar için “çift başlı ejder” tabiri kullanılır.

Ejderhalar tarihte benzetilen hayvanların varlığı bilinmezken bile var olduklarına inanılan yaratıklardır. Bazı mitolojide yarasa kanatlı ve uçabilen bir yaratıkken bazı mitolojilerde yılan benzeri , pullu bir gövde ile tasvir edilir. Uzak Doğu’nun aksine Avrupa’da kaos, kötülük ve ölümün habercisi olarak bilinirler. Hatta Hristiyanlık inancında şeytanın sembollerinden birisi de ejderhalardır.

Ejderhalar siyah, kırmız, gri ve kahverengi olarak bilinir. Nadiren de olsa beyaz olarak tasvir edilen ejderhalar oldukça değerlidir. Ejderhaların besin zinciri Avrupa mitolojisinde çoğunlukla insanlardır. Acımasız, vahşi ve kötü olarak nitelendirdikleri ejderhaların insanları yakalayıp yediğine inanılır. Ancak Uzak Doğu mitolojisinde besin zincirinde insanlar yoktur. Belli başlı hayvanlarla beslenirler ve insanlara zarar vermezler. Ejderhalar; sualtı mağarası, yeraltı, dağ, orman ejderhaları olarak sınıflara ayrılır. Yeraltı mağarası ejderhalarının büyük hazineleri koruduğuna inanılır. Ejderhaların yumurtladığı düşünülmektedir. Hatta insanların ejderhaları evcilleştirmek için daha yumurtadayken çaldıkları söylenir. Günümüzde hiç ejderha fosili bulunmamıştır ancak pek çok kişi ejderha fosili bulduğunu iddia etmektedir. Ejderhaların var olduğu bilinmese de insanların büyük ilgisini çeken mucizevi yaratıklardır. Pek çok filmde ejderhalara yer verilmiştir.

Bulunan birçok tarihi eserde ejderha motifleri dikkat çekici seviyededir. Paralarda, oymalarda ve hatta pek çok başka tarihi eserde ejderha motifi görmek mümkündür. Ejderhalar Avrupa ve Uzak Doğu’da olduğu gibi Türk mitolojisinde de önemli bir yere sahiptir. Türk mitolojisinde Ejderhalar; genellikle kötülüğü simgeler. Efsanelere göre ejderha suyun önüne geçerek akmasını engeller ve suyu tekrar akar hale getirmek için kendisine kurban vermelerini teklif eder. Bu yüzden kuraklığın ve ölümün sembolüdür. Ancak suları, rüzgarı ve yeryüzünü kontrol edebilmelerinden dolayı kutsal bir yere de sahiplerdir. Türk mitolojisinde Ejderhalar “Evreğen” olarak bilinirler. Etimolojik sözlükte evren kelimesi ejderha anlamına gelen Evreğen kelimesinden türemiştir. Dünyayı döndürenin ejderhalar olduğuna inanılmaktadır. Bu yüzden bereket, refah ve gücü de simgelerler. Türk mitolojisinde Sangal isimli kötü bir ejderha ile Bukra isimli iyi bir ejderhanın savaşlarını anlatan pek çok hikaye bulunmaktadır.